Biodiversitet og naturpleje

De tre bundlinjer

Familieflok og dyrevelfærd

Jordfrugtbarhed

Køer som såmaskiner

Lysåbne arealer